KHÁCH HÀNG ĐƯỢC ĐỔI SẢN PHẨM TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Khách hàng được đổi, trả, hoàn sản phẩm khi nhận được sản phẩm không đúng với mô tả trên website, sản phẩm bị lỗi, hỏng mà không phải do lỗi vận chuyển.